Τι τρέχει στο Φουγάρο!
 

MUSIC @FOUGARO

CAFÉBISTROT MUSIC @FOUGARO
Σάββατο 12 Οκτωβρίου
CAFÉBISTROT MUSIC @FOUGARO
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου
CAFÉBISTROT MUSIC @FOUGARO
Σάββατο 19 Οκτωβρίου
CAFÉBISTROT MUSIC @FOUGARO
Σάββατο 26 Οκτωβρίου

Το Βιβλίο στο FOUGARO

NEWLIBRARY7 Το Βιβλίο στο FOUGARO
κάθε Σάββατο & Κυριακή
LIBRARY5 Το Βιβλίο στο FOUGARO
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου

Τα Εργαστήρια στο FOUGARO

WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή & Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή | 5-6.30μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Παρασκευή | 5-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Παρασκευή από 4/10
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη & Σαββατοκύριακο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη & Σάββατο
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο | 5-6μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο | 6-7.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 12.30-1.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 1.30-2.30μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Κυριακή από 6/10
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 5-6.30μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Κυριακή | 7-8μμ
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη & Κυριακή
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη από 18 Σεπτεμβρίου
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη από 2/10
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη | 6-7μμ
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Τετάρτη από 4 Σεπτεμβρίου
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη από 3/10
NEWLIBRARY7 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Πέμπτη από 3/10
LIBRARY5 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε δεύτερη Πέμπτη από 3/10
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε δεύτερη Πέμπτη από 10/10
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο από 9/11
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
κάθε Σάββατο από 9/11
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Πέμπτη από 14/11
WORKSHOP4 Τα Εργαστήρια στο FOUGARO
Κάθε Πέμπτη από 14/11
 

Sfera 94.4 - Ραδιοφωνικός Σταθμός Αργολίδας - copyright © 2010-20